Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: studija slučaja OFDM prijemnika
Abstract:
U ovom radu predstavljen je novi pristup originalne procedure za simulaciju OFDM prijemnika koje se zasniva na algebarskim računarskim alatima, simboličkoj obradi signala, i analizi podataka dobijenih softverskim alatima (Mathematica i SchematicSolver). Prikazan je jedan način izračunavanja energetske efikasnosti za navedeni prijemnik. Ilustrovana je primena simboličkog procesiranja kod razvoja navedenog prijemnika koja zahteva korišćenje veoma sofisticiranih i složenih algoritama koji kombinuju ekspertizu u oblasti softverskog inženjerstva i obrade signala. Prikazan je način kako post procesiranje uspešno savladava neke probleme sa kojima se susreće tradicionalni numerički pristup upotrebom algebarskih računarskih sistema. Znanje ugrađeno u simboličke objekte je korišćeno da simulira primer sistema OFDM, kao i za generisanje implementacije kod nekih kritičnih delova sistema.

CITATION:

IEEE format

V. Mladenović, M. Lutovac, “Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: 
studija slučaja OFDM prijemnika,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 224-231. doi:10.15308/Synthesis-2015-224-231

APA format

Mladenović, V., Lutovac, M. (2015). Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: 
studija slučaja OFDM prijemnika. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-224-231

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download