Geometrijsko modeliranje uticaja energetske efikasnosti na nivo kvaliteta poštanske usluge
Abstract:
U radu je analiziran uticaj energetske efikasnosti poštanske mreže primenom geometrijskog modeliranja. Posmatrani su različiti uticajni faktori, u cilju izbora rute kod optimizacije mreže poštanskog saobraćaja. Veliki značaj ima vizuelna analiza i primena geometrijskog modela za određivanje nivoa kvaliteta. Koriste se odgovarajući softverski paketi u skladu sa konceptom i principima inženjerske geometrije, koji omogućavaju visok stepen inovacije u različitim oblicima. Povećanje performansi računara i upotreba digitalne grafike visoke rezolucije olakšava kreiranje više kvalitetnih varijantnih rešenja u kratkim vremenskim rokovima. Predloženo je geometrijsko modeliranje, koje omogućava vizuelnu analizu uticaja percepirane energetske efikasnosti na nivo kvaliteta poštanske usluge na određenoj ruti mreže. Analizira se uticaj energetske efikasnosti za izabranu rutu na mreži u cilju poboljšanja kvaliteta poštanske usluge.

CITATION:

IEEE format

M. Živanović, D. Lazarević, A. Trifunović, “Geometrijsko modeliranje uticaja energetske efikasnosti na nivo kvaliteta poštanske usluge,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 203-205. doi:10.15308/Synthesis-2015-203-205

APA format

Živanović, M., Lazarević, D., Trifunović, A. (2015). Geometrijsko modeliranje uticaja energetske efikasnosti na nivo kvaliteta poštanske usluge. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-203-205

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download