Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike
Abstract:
Ovaj rad pruža analizu kvaliteta novih i za sada nedovoljno korišćenih formata digitalne slike. Pored brojnih idejnih rešenja načina zapisa digitalne slike, danas je u upotrebi veoma mali broj formata zapisa. Analiza je sprovedena uz pomoć matematičkih alata CVIPtools i Matlab softverskog paketa. Slike koje su obuhvaćene istraživanjem predstavljaju slike standardnih karakteristika za oblast digitalne obrade slike, pa su stoga i dobijeni rezultati merljivi i daju validne rezultate za poređenje sa ostalim radovima iz ove oblasti.

CITATION:

IEEE format

R. Ivković, I. Milošević, T. Petrović, S. Bijelović, N. Ivković, “Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 171-175. doi:10.15308/Synthesis-2015-171-175

APA format

Ivković, R., Milošević, I., Petrović, T., Bijelović, S., Ivković, N. (2015). Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-171-175

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download