Interakcija kao dijalog između čoveka i računara
Abstract:
Dijalog između korisnika i sistema u mnogome zavisi od stila ili vrste interfejsa. Interakcija se odvija u okviru socijalnog i organizacionog konteksta, koji utiču kako na korisnika, tako i na sistem. Interakcija može da se posmatra kao dijalog između čoveka i/ili korisnika i računara. Trebalo bi napomenuti da izbor stila interfejsa može da ima ogroman uticaj na prirodu ovog dijaloga. U ovom radu će biti reči o najčešćim stilovima interfejsa sa posebnim osvrtom na različite efekte koje oni imaju na interakciju. Postoji veliki broj zajedničkih stilova interfejsa uključujući komandnu liniju unutar interfejsa, menije, prirodni jezik, dijaloge sa upitima, pitanjima i odgovorima, forme za popune i tabelarni proračun/prikaz, WIMP interfejs, pozicioniranje i klik na dugme i trodimenzionalne interfejse.

CITATION:

IEEE format

D. Cvetković, D. Marković, D. Radaković, S. Trajković, “Interakcija kao dijalog između čoveka i računara,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 154-160. doi:10.15308/Synthesis-2015-154-160

APA format

Cvetković, D., Marković, D., Radaković, D., Trajković, S. (2015). Interakcija kao dijalog između čoveka i računara. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-154-160

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download