Kriterijumi za evaluaciju simulatora računarskih mreža
Abstract:
Tradicionalni obrazovni sistem, koji se prevashodno zasniva na teorijskom učenju, ne daje dobre rezultate kada je u pitanju obrazovanje studenata za rešavanje praktičnih problema. Simulacije i simulacioni sistemi predstavljaju važnu podršku za praktične aspekte nastave i pružaju dobar način za povezivanje i razumevanje apstraknih koncepata koji su obrađeni na predavanju.U ovom radu su definisani kriterijumi koji mogu da se koriste u procesu evaluacije sumulatora računarskih mreža pogodnih za upotrebu u obrazovne svrhe.

CITATION:

IEEE format

Z. Jovanović, A. Jevremović, N. Jovanović, “Kriterijumi za evaluaciju simulatora računarskih mreža,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 116-118. doi:10.15308/Synthesis-2015-116-118

APA format

Jovanović, Z., Jevremović, A., Jovanović, N. (2015). Kriterijumi za evaluaciju simulatora računarskih mreža. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-116-118

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download