Energy Efficiency and Distributed Systems

Title Authors
UPRAVLJANJE OBNAVLJANJEM FLOTE PUTNIČKIH AUTOMOBILA SRBIJE Radomir Mijailović
ENERGY AT THE CROSSROADS Miroslav Trifunović
CALCULATION OF CARBON PRINT IN THE WINE INDUSTRY: THE STUDY CASE OF FRANALCO S.A. WINE CELLAR - PRODUCTION OF BOTTLED AND BULK WINE Emilio Póslema
Cecilia Nievas
Belen Andrada
Nader Zolfagharian
ENERGETSKA EFIKASNOSTI KAO USLOV ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE Duško Gvozdenović
Dragan Marković
MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U REPUBLICI SRPSKOJ Božidarka Arsenović
GEOMETRIJSKO MODELIRANJE UTICAJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA NIVO KVALITETA POŠTANSKE USLUGE Milina Živanović
Dragan Lazarević
Aleksandar Trifunović
POSTUPCI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA Miroslav Lazić
OPTIMIZACIJA ELEMENATA SISTEMA BESPOSADNIH VAZDUHOPLOVA Dragan Vasiljević
Julijana Vasiljević
METODE UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU Nikola Minić
Višnja Vušković Minić
Miroslav Knežević
SIMULACIJA ODNOSA SIMBOL - ŠUM I ENERGETSKE EFIKASNOSTI KORIŠĆENJEM ALGEBARSKIH RAČUNARSKIH ALATA: STUDIJA SLUČAJA OFDM PRIJEMNIKA Vladimir Mladenović
Miroslav Lutovac