Marketing and Trade

Title Authors
CENOVNA KOMUNIKACIJA SA POTROŠAČIMA Sveto Veselinović
THE ROLE AND IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA IN PROMOTING MUSIC FESTIVALS Sonja Oklobdžija
NOVI KOMUNIKACIONI KANALI U PROCESU DIFUZIJE INOVACIJA Aleksandar Mihajlović
Jelena Gajić
Radmila Živković
Ivana Brdar
Milena Bokić
MARKET RESEARCH FOR CREATING CURRENT ACCOUNT BALANCE EQUILIBRIUM Ninela Kordić
Jelena Gajić
Jelena Stanković
KANALI DISTRIBUCIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PIJACE U SRBIJI Milorad Miljković
Slavko Alčaković
THE USE OF THE INTERNET IN DIRECT MARKETING: ADVANTAGES, RESULTS AND LIMITATIONS Vladimir Radivojević
Tanja Stanišić
PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI OD STRANE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ Nino Vesković
Aleksandra Bakrač