Tourism and Hospitality

Title Authors
THE MODEL OF BUSINESS RESEARCH AGRITOURISM POTENTIAL IN RURAL AERAS OF DEVELOPING COUNTRIES Madina Temirbulatova
Mioara Borza
ULOGA IGRANOG FILMA U PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE Branislav R. Tanasić
MATERIJALNA BAZA RAZVOJA TURIZMA NA PROSTORU TOPLIČKOG OKRUGA Marko Gašić
Vladan Ivanović
Goran Perić
KOMPLEKSNOST TURISTIČKOG PROIZVODA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI BANJSKIH DESTINACIJA Milena Podovac
Melita Jovanović Tončev
ANALOGIJA OBUKE ZAPOSLENIH I ZADOVOLJSTVA KORISNIKA U HOTELIJERSTVU Aleksandra Aleksić
THE ANALYSIS OF TOURISM COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN UNION AND SOME WESTERN BALKAN COUNTRIES Bojan Krstić
Tanja Stanišić
Jelena Petrović
INNOVATIONS, SMART SPECIALISATION AND REGIONALISATION – KEY APPROACHES TO STRENGTHENING COMPETITIVENESS IN TOURISM Jovan Popesku
PRIMENA TEHNIKE UPRAVLJANJA PRINOSIMA U HOTELIJERSTVU U SRBIJI Nikica Radović
Tijana Radojević
THE SELECTION OF OPTIMAL DATA MINING METHOD FOR SMALL-SIZED HOTELS Angelina Njeguš
Vanja Nikolić
Verka Jovanović
RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA: MOGUĆNOST SUZBIJANJA DEPOPULACIJE U OPŠTINI TRSTENIK Mirjana Dubičanin
Darija Lunić
DISTRIBUTING TOURISM AND TRAVEL SERVICES IN SERBIA - TRADITIONAL TRAVEL AGENCIES/TOUR OPERATORS VS. ONLINE DISTRIBUTION Vesna Spasić
Danijel Pavlović
Nenad Stanić
PROMOTING ROMANIA’S TOURIST ATTRACTIONS IN THE ONLINE ENVIRONMENT Cipriana Sava
UTICAJ LJUDSKIH RESURSA NA USPEŠNO POSLOVANJE HOTELSKIH PREDUZEĆA Mirjana Šekarić
Nenad Stanić
Marija Kostić
Jelena Šekarić-Sotirovski
YOUNG GENERATION AND PRESENTATIONS OF WARFARE TOURISM: WHERE IS CROATIA? Metod Šuligoj
GEOHERITAGE SITES IN THE FUNCTION OF GEOTOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA Tamara Višnić
Milica Began
ISTRAŽIVANJE STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U HERCEG NOVOM Irena Jovanović
NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE: TURISTIČKI RESURS SRBIJE Branko Krasojević
Biljana Đorđević
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVOST U FUNKCIJI STVARANJA KONKURENTNOG TURISTIČKOG PROIZVODA Ivana Damnjanović
Lora Petronić Petrović
Biljana Tešić
Sonja Urošević
THE IMPORTANCE OF THE SPATIAL POSITION OF ARCHAEOLOGICAL SITES FOR TOURISM DEVELOPMENT Miodrag Radojević