Data Protection

Papers
Attacks on Smart Cards’ hardware and their up-to-date Countermeasures
Milena Djukanović
Performance evaluation of WPA2 security protocol in modern wireless networks
Dejan Tepšić, Mladen Veinović, Dejan Uljarević
ONE METHOD FOR GENERATING UNIFORM RANDOM NUMBERS VIA CIVIL AIR TRAFFIC
Milomir Tatović, Saša Adamović, Aleksandar Jevremović, Milan Milosavljević
Jedan metod formiranja XOR biometrije otisaka prstiju Gaborovom filtracijom
Srđan Barzut, Milan Milosavljević
One solution for protecting PHP source code
Nenad Ristić, Aleksandar Jevremović
Analysis of the pull method for CRL list download by PKI simulation model
Aleksandar Mišković, Srđan Atanasijević
Zaštita ličnih podataka u BiH i Srbiji
Mersida Sućeska, Aida Hanić
Organizacija elektroničkog poslovanja s aspekta mobilne naplate
Milorad Ćupurdija, Karlo Kovač, Ljiljana Ćupurdija
Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju
Igor Lavrnić, Dejan Viduka
Sigusnosni aspekti virtuelizacije
Vladimir Dobrosavljević
Zaštita privatnosti podataka kao faktor kreiranja imidža preduzeća
Jasmina Markov, Biljana Stankov, Sonja Marjanski Lazić
Digitalno potpisivanje dokumenata u lokalnoj mreži sa sopstvenim CA
Branislav Kozma, Saša Adamović
Texture analysis of iris biometrics based on adaptive size neighborhood entropy and linear discriminant analysis
Saša Adamović, Aleksandar G. Savić, Milan Milosavljević, Slađana Z. Spasić
DNSSEC deployment and challenges
Đorđe Antić
Socio-psihološki i bezbednosni rizici narušavanja privatnosti na društvenim mrežama
Nenad Putnik, Lepa Babić, Boris Kordić
Cyber Security as a Global Challenge of The Modern Era
Žaklina Spalević
INTEGRATED PROACTIVE FORENSICS MODEL IN NETWORK INFORMATION SECURITY
Gojko Grubor, Ivan Barać
Kombinovanje biometrije i lozinki u savremenim servisima autentifikacije
Marko Marjanović
Razvoj sopstvenog rešenja za kriptografsku zaštitu sa implementiranim modulom za generisanje simetričnog kriptološkog ključa
Marija Vujošević
Novi metod u destilaciji Generatora Istinski Slučajnih Impulsa na bazi zvučne kartice računara
Slaviša Nikolić
Distribucija kriptoloških ključeva preko javnih komunikacionih kanala
Nemanja Menković, Velibor Cekić