The Use of Computers in Technical Systems

Papers
Elektrodistributivni vodovi versus širokopojasni telekomunikacioni servisi
Igor Vujičić
Generisanje sadržaja DTK25 korišćenjem GIS tehnologije
Viktor Marković, Saša Bakrač, Radoje Banković
Applications of the Single Board Computers in the Software Defined Radio Systems
Predrag Jovanović, Mladen Mileusnic, Branislav Pavić, Boris Mišković
MANAGEMENT OF IMPARTIALITY - A Key Request of New Version of International Standards for Certification and Inspection of Products and Services
Predrag Popović, Dejana Popović
Impact of Radio Frequency Identification on Retail Inventory Management
Radoslav Avlijaš, Milenko Heleta, Goran Avlijaš
Rapid Prototyping of 3D Composite Structures Using Layer by Layer Method
Dragan Cvetković, Duško Radaković, Zona Kostić
M-Government Application Intended to Search Documents Written in Serbian Language
Dzenan Avdic, Aldina Avdic, Žaklina Spalević, Ulfeta Marovac
Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive
Ana Bašić, Predrag Popović
Geometrijsko modeliranje informacionih panoa primenom računara
Dragan Lazarević, Milina Živanović, Momčilo Dobrodolac
Geometrijsko modeliranje situacija u saobraćaju primenom računara
Milina Živanović, Aleksandar Trifunović, Dragan Lazarević
3D obrada aerofoto snimaka anaglifnom tehnologijom u funkciji vizuelizacije prostora izvođenja borbenih dejstava
Dragan Vasiljević, Julijana Vasiljević
Implementing Decision-Making Methods Based on Multipe Neural Networks
Duško Radaković, Dragan Cvetković
Obezbeđenje kvaliteta zavarenih spojeva na osnovu praćenja parametara zavarivanja u realnom vremenu
Uroš Lukić, Radomir Jovičić, Olivera Popović, Radica Prokić - Cvetković
Primena TF/SF eksitacije kod računarskih FDTD simulacija elektromagnetskih polja
Branko Gvozdić, Dušan Đurđević
Model of methodological process of teaching on information and communication technologies
Ratko Ivković, Mile Petrović, Ivana Milošević
Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova
Irena Mitrović, Jelica Protić, Ivana Kostić Kovačević
Statistical characteristics of signal in the presence of two fast Nakagami-m and one slow Gamma fading
Boško Radovanović, Petar Spalević, Stefan Panić, Mihajlo Stefanović
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR AUTOMATIZATION OF WAREHOUSE OPERATIONS
Zoran Nešić, Nebojša Denić, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić Vasović
Uticaj informacionih tehnologija na lanac vrednosti i podizanje konkurentnosti preduzeća
Ljiljana Miletić, Milica Ničić, Rada Ćurčić
Kontrola leteće (quad) platforme sa mobilnim uređajima
Željko Stanković, Dragan Cvetković, Mirza Ramičić, Zoran Ilić