Data Protection

Title Authors
ATTACKS ON SMART CARDS’ HARDWARE AND THEIR UP-TO-DATE COUNTERMEASURES Milena Djukanović
PERFORMANCE EVALUATION OF WPA2 SECURITY PROTOCOL IN MODERN WIRELESS NETWORKS Dejan Tepšić
Mladen Veinović
Dejan Uljarević
ONE METHOD FOR GENERATING UNIFORM RANDOM NUMBERS VIA CIVIL AIR TRAFFIC Milomir Tatović
Saša Adamović
Aleksandar Jevremović
Milan Milosavljević
JEDAN METOD FORMIRANJA XOR BIOMETRIJE OTISAKA PRSTIJU GABOROVOM FILTRACIJOM Srđan Barzut
Milan Milosavljević
ONE SOLUTION FOR PROTECTING PHP SOURCE CODE Nenad Ristić
Aleksandar Jevremović
ANALYSIS OF THE PULL METHOD FOR CRL LIST DOWNLOAD BY PKI SIMULATION MODEL Aleksandar Mišković
Srđan Atanasijević
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U BIH I SRBIJI Mersida Sućeska
Aida Hanić
ORGANIZACIJA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA S ASPEKTA MOBILNE NAPLATE Milorad Ćupurdija
Karlo Kovač
Ljiljana Ćupurdija
BUSINESS CONTINUITY AND DISASTER RECOVERY I IZAZOV SOLARNOG UDARA NA SRBIJU Igor Lavrnić
Dejan Viduka
SIGUSNOSNI ASPEKTI VIRTUELIZACIJE Vladimir Dobrosavljević
ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA KAO FAKTOR KREIRANJA IMIDŽA PREDUZEĆA Jasmina Markov
Biljana Stankov
Sonja Marjanski Lazić
DIGITALNO POTPISIVANJE DOKUMENATA U LOKALNOJ MREŽI SA SOPSTVENIM CA Branislav Kozma
Saša Adamović
TEXTURE ANALYSIS OF IRIS BIOMETRICS BASED ON ADAPTIVE SIZE NEIGHBORHOOD ENTROPY AND LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS Saša Adamović
Aleksandar G. Savić
Milan Milosavljević
Slađana Z. Spasić
DNSSEC DEPLOYMENT AND CHALLENGES Đorđe Antić
SOCIO-PSIHOLOŠKI I BEZBEDNOSNI RIZICI NARUŠAVANJA PRIVATNOSTI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Nenad Putnik
Lepa Babić
Boris Kordić
CYBER SECURITY AS A GLOBAL CHALLENGE OF THE MODERN ERA Žaklina Spalević
INTEGRATED PROACTIVE FORENSICS MODEL IN NETWORK INFORMATION SECURITY Gojko Grubor
Ivan Barać
KOMBINOVANJE BIOMETRIJE I LOZINKI U SAVREMENIM SERVISIMA AUTENTIFIKACIJE Marko Marjanović
RAZVOJ SOPSTVENOG REŠENJA ZA KRIPTOGRAFSKU ZAŠTITU SA IMPLEMENTIRANIM MODULOM ZA GENERISANJE SIMETRIČNOG KRIPTOLOŠKOG KLJUČA Marija Vujošević
NOVI METOD U DESTILACIJI GENERATORA ISTINSKI SLUČAJNIH IMPULSA NA BAZI ZVUČNE KARTICE RAČUNARA Slaviša Nikolić
DISTRIBUCIJA KRIPTOLOŠKIH KLJUČEVA PREKO JAVNIH KOMUNIKACIONIH KANALA Nemanja Menković
Velibor Cekić