Internet and Development Perspectives

Papers
Analyzing the Potential Mechanism for Measurements - The Most Popular Open Source Web Content Management System
Dejan Viduka, Ana Bašić, Igor Lavrnić
Sending File License Information through HTTP Headers
Milan Tair
The Future Of Payments In The Internet Of Things
Nenad Tomić, Violeta Todorović
Data Science As Decision Making Support For Creating Successful Crowdfunding Campaigns: Lessons Learned From Kickstarter
Nikola Stevanović
Sharing Economy – Disruptive Internet Based Business Models Of The Future
Nevena Jovanović, Dragana Buvac, Ivana Matić, Stefan Kocić
Wireless Sensor Networks Integration Into Internet Of Things
Miodrag Živković, Tamara Živković
Cyber Terrorism – A Global Threat To Social Order
Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Željko Spalević
Copyleft licence i razvoj prava intelektualne svojine
Ivan Nikčević, Ana Radović
Finansiranje internet kompanija: od startapa do izlaska na berzu
Zoran Jeremić, Luna Đurić
Efekti intraneta na upravljanje odnosima s internom javnošću uslužnih organizacija
Jelena Stanković, Radmila Živković, Jelena Gajić, Ivana Brdar
Internet kao glavni agens transformacije žanrovskih sadržaja medija
Maja Kostadinović
Grad Beograd kao primer dobre prakse u upotrebi modernih infomacionokomunikacionih tehnologija u komunikaciji između građana i gradske vlasti
Miloš Milenković, Dalibor Kekic, Darko Glavaš
Značaj internet prezentacije za razvoj vinskog turizma Banata(Srpski i Rumunski Banat)
Milica Grahovac, Tatjana Pivac, Adrian Nedelcu