Značaj internet prezentacije za razvoj vinskog turizma Banata(Srpski i Rumunski Banat)
Abstract:
Internet danas predstavlja jedan od najznačajnijih medija. Njegova primena je široko rasprostranjena u društvu, ekonomiji, privredi, turizmu. Savremeni turista planirajući svoja putovanja često se oslanja i koristi internet kao sredstvo informisanja. Pružaoci turističkih usluga se putem interneta otvaraju prema svetu, prezentuju potrebne informacije o sebi, proizvodima i uslugama koje nude. Internet vinarijama pruža mogućnost lakog i efikasnog predstavljanja. Mnoge vinarije širom sveta poseduju zvaničnu internet stranicu, putem koje turisti mogu da se informišu o istorijatu, lokaciji, kontaktima, cenama, vinima ali i uslugama koje mogu da im budu pružene prilikom obilaska vinarija. Cilj rada je da se na primeru vinarija iz banatskog regiona ukaže na veliki značaj koji savremene informacione tehnologije imaju na poslovanje vinarija. U radu je izvršena komparacija internet prezentacija vinarija koje se nalaze u Banatu sa srpske strane i vinarija iz Banata sa rumunske strane.

CITATION:

IEEE format

M. Grahovac, T. Pivac, A. Nedelcu, “Značaj internet prezentacije za razvoj vinskog turizma Banata(Srpski i Rumunski Banat),” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 162-168. doi:10.15308/Sinteza-2017-162-168

APA format

Grahovac, M., Pivac, T., Nedelcu, A. (2017). Značaj internet prezentacije za razvoj vinskog turizma Banata(Srpski i Rumunski Banat). Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-162-168

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download