E-Commerce Systems

Papers
Methodological Framework on Entrepreneurial Orientation and Innovation in the Public Sector
Konstantinos Karyotakis, Vassilis Moustakis
Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma
Nikica Radović, Bojan Stevanić, Nenad Stojanović, Milan Radović
Višekriterijumski izbor dobavljača primenom AHP metodologije i softverskog paketa Expert Choise
Milan Stojanović, Predrag Popović, Željko Milovanović
Determinante neekonomičnosti zaposlenih u domovima zdravlja u Republici Srpskoj
Bojan Kresojević
Primena poslovne inteligencije u hotelijerstvu
Dušan Borovčanin, Slobodan Čerović, Miroslav Knežević
Poverenje potrošača u elektronskoj trgovini: Oznaka poverenja (E-trustmark) u Republici Srbiji
Luna Đurić, Maja Gligorić
Lojalnost korisnika i moderatorska uloga pola na zadovoljstvo uslugom e-posrednika za kupovinu smeštaja
Nikola Mihajlović, Jovan Popesku
Ponašanje potrošača pri onlajn grupnoj kupovini turističkih usluga
Lukrecija Đeri, Nataša Kovačević, Milan Ivkov, Jelena Šuleić
Rangiranje logističkih projekata na osnovu rizika primenom AHP metodologije
Milan Stojanović, Predrag Popović, Željko Milovanović
Razvoj zaposlenih: uloga IT u 360° povratnim informacijama
Jelena Đorđević Boljanović, Gordana Dobrijević, Filip Đoković