Internet and Development Perspectives

Title Authors
ANALYZING THE POTENTIAL MECHANISM FOR MEASUREMENTS - THE MOST POPULAR OPEN SOURCE WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Dejan Viduka
Ana Bašić
Igor Lavrnić
SENDING FILE LICENSE INFORMATION THROUGH HTTP HEADERS Milan Tair
THE FUTURE OF PAYMENTS IN THE INTERNET OF THINGS Nenad Tomić
Violeta Todorović
DATA SCIENCE AS DECISION MAKING SUPPORT FOR CREATING SUCCESSFUL CROWDFUNDING CAMPAIGNS: LESSONS LEARNED FROM KICKSTARTER Nikola Stevanović
SHARING ECONOMY – DISRUPTIVE INTERNET BASED BUSINESS MODELS OF THE FUTURE Nevena Jovanović
Dragana Buvac
Ivana Matić
Stefan Kocić
WIRELESS SENSOR NETWORKS INTEGRATION INTO INTERNET OF THINGS Miodrag Živković
Tamara Živković
CYBER TERRORISM – A GLOBAL THREAT TO SOCIAL ORDER Žaklina Spalević
Miloš Ilić
Željko Spalević
COPYLEFT LICENCE I RAZVOJ PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE Ivan Nikčević
Ana Radović
FINANSIRANJE INTERNET KOMPANIJA: OD STARTAPA DO IZLASKA NA BERZU Zoran Jeremić
Luna Đurić
EFEKTI INTRANETA NA UPRAVLJANJE ODNOSIMA S INTERNOM JAVNOŠĆU USLUŽNIH ORGANIZACIJA Jelena Stanković
Radmila Živković
Jelena Gajić
Ivana Brdar
INTERNET KAO GLAVNI AGENS TRANSFORMACIJE ŽANROVSKIH SADRŽAJA MEDIJA Maja Kostadinović
GRAD BEOGRAD KAO PRIMER DOBRE PRAKSE U UPOTREBI MODERNIH INFOMACIONOKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U KOMUNIKACIJI IZMEĐU GRAĐANA I GRADSKE VLASTI Miloš Milenković
Dalibor Kekic
Darko Glavaš
ZNAČAJ INTERNET PREZENTACIJE ZA RAZVOJ VINSKOG TURIZMA BANATA(SRPSKI I RUMUNSKI BANAT) Milica Grahovac
Tatjana Pivac
Adrian Nedelcu