Zaštita računarske bezbednosti putem krivičnog prava
Abstract:
Računari i računarski sistemi su danas postali neophodni pratilac ljudskog života, ali i privrednog poslovanja, kao i delatnosti državnh i drugih organa. Iako se radi o korisnim uređajima i sistemima za efikasno i kvalitetno funkcionisanje svake države, pa i međunarodnih odnosa, oni su podložni velikom riziku i izazovima od fizičkih i pravnih lica iz različitih razloga (motiva). Na bazi usvojenih međunarodnih dokumenata univerzalnog i regionalnog karaktera, najveći broj država, pa tako i Republika Srbija, u svom nacionalnom zakonodavstvu poznaju različite mehanizme zaštite i obezbeđenja efikasnog, kvalitetnog i blagovremenog funkcionisanja računarskih sistema i računarskih uređaja. Poseban segment ove zaštite čini pravna zaštita, u prvom redu krivičnopravna zaštita bezbednosti računarskih sistema. Tako i zakonodavstvo Republike Srbije predviđa krivičnu odgovornost i kazne za više računarskih (kompjuterskih) krivičnih dela o čijim se karakteristikama sa teorijskog i praktičnog aspekta govori u ovom radu.

CITATION:

IEEE format

M. Simović, D. Jovašević, V. M. Simović, “Zaštita računarske bezbednosti putem krivičnog prava,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 79-84. doi:10.15308/Sinteza-2017-79-84

APA format

Simović, M., Jovašević, D., M. Simović, V. (2017). Zaštita računarske bezbednosti putem krivičnog prava. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-79-84

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download