Information Security and Digital Forensics and E-Commerce Systems

Papers
Enchantment of Magento CMS Security
Nikola Pavlović, Marko Šarac, Saša Adamović, Miloš Mravik
Penetration Testing and Vulnerability Assessment: Introduction, Phases, Tools and Methods
Kristina Božić, Nikola Penevski, Saša Adamović
Factors Affecting RFID Subcutaneous Microchips Usage
Svetlana Čičević, Andreja Samčović, Magdalena Dragović
Use of Social Media in Communication Strategies of Premier League Football Clubs
Maja Obradović, Slavko Alčaković, Daria Vyugina, Sandra Tasevski
ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola
Bojan Bucalo, Jovana Samardžija, Saša Adamović
Lično aplikativno rešenje za iščitavanje EXIF tipa metapodatka iz JPEG formata fotografije, njihova uloga i primena u polju digitalne forenzike
Đorđe Todić, Petar Jakić, Uroš Arnaut, Aleksa Ćuk
Razvoj Java poslovne aplikacije sa implementiranim kriptografskim servisima
Marina Savić
Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS)
Maja Gligorić, Tamara Kokić, Ana Obradović, Dušan Borovčanin