ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola
Abstract:
IBM Security Access Manager (ISAM) je web access rešenje koje omogućava autentifikaciju, autorizaciju, upravljanje sigurnošću kao i centralizaciju resursa. IBM Security Access Manager poseduje modul federacije kako bi saradničke kompanije mogle da pruže međusobno siguran pristup različitim aplikacijama. Korišćenjem federacije, dobija se sigurna, bešavna prijava stranoj aplikaciji, čime se izbegava potreba za višestrukim korisničkim nalozima. Po definiciji, federacija je veza u kojoj obe strane prihvataju korišćenje istog tehničkog standarda pri tom omogućavajući obostrani pristup resursima i podacima. Sastoji se od više provajdera servisa kao i od jednog provajdera identiteta. Facebook platforma kao jedan od najvećih provajdera identitetima na svetu je kompatibilna i omogućava vezu, odnosno poverenje prema ISAM rešenju.

CITATION:

IEEE format

B. Bucalo, J. Samardžija, S. Adamović, “ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 250-255. doi:10.15308/Sinteza-2019-250-255

APA format

Bucalo, B., Samardžija, J., Adamović, S. (2019). ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-250-255

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download