Razvoj Java poslovne aplikacije sa implementiranim kriptografskim servisima
Abstract:
Predmet ovog rada je realizacija Java desktop aplikacije pomoću koje se vodi evidencija podataka o žrtvama nasilja. Obzirom da se ovde radi o naročito osetljivim podacima a čijom se i samom obradom zadire duboko u privatnost građana, potrebno je primeniti posebne mere zaštite zbog čega smo se odlučili da podaci budu šifrovani. U ovom radu biće predstavljeni mehanizmi koji osiguravaju integritet i tajnost podataka. Dat je pregled osnovnih pojmova u kriptografiji. Predstavljene su prednosti i nedostaci. Opisani su simetrični šifarski sistemi koji su sastavni deo aplikacije a koji obezbeđuju tajnost, zatim njihovi režimi rada, heš funkcije koje obezbeđuju integritet kao i pregled predloženog rešenja. Ujedno su opisani ostvareni rezultati kao i predlog za budući rad.

CITATION:

IEEE format

M. Savić, “Razvoj Java poslovne aplikacije sa implementiranim kriptografskim servisima,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 262-268. doi:10.15308/Sinteza-2019-262-268

APA format

Savić, M. (2019). Razvoj Java poslovne aplikacije sa implementiranim kriptografskim servisima. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-262-268

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download