Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS)
Abstract:
Stalan i veoma brz razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i turbulentno poslovno okruženje uslovile su promene u industrijskim granama. Od privrednih društava se zahteva stalno prilagođavanje i usavr- šavanje, jer samo ona koja su spremna za promene mogu biti označene kao konkurentne na tržištu rada. Sa druge strane, česta je situacija da privredna društva nestaju sa tržišta jer nisu sposobna da se menjaju ili prilagođavaju tržišnim uslovima. Međutim, visoki troškovi i poteškoće pri implementaciji poslovnih rešenja mogu itekako da utiču na dalji tok rada i uspešnost pri- vrednog subjekta. U vezi sa tim, od privrednih društava očekuje se pažljiv odabir adekvatnog informacionog sistema uzimajući u obzir zahteve koje diktira njegovo poslovanje. Ovim radom je obuhvaćena komparativna analiza prednosti i nedostataka najzastupljenijih računovodstvenih informacionih sistema i sistema za planiranje poslovnih resursa na teritoriji Republike Srbije. Takođe, komparativnom analizom je definisana upotrebljivost informacionih sistema uzimajući u obzir veličinu privrednog društva.

CITATION:

IEEE format

M. Gligorić, T. Kokić, A. Obradović, D. Borovčanin, “Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS),” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 269-274. doi:10.15308/Sinteza-2019-269-274

APA format

Gligorić, M., Kokić, T., Obradović, A., Borovčanin, D. (2019). Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS). Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-269-274

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download