Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma
Abstract:
Kultura je važan faktor razvoja svakog društva, a analizirana kroz kontekst kulturnog turizma čini značajan deo kreativne ekonomije jedne države. Imajući u vidu da kreativna ekonomija predstavlja spoj umetnosti, nauke i tehnologije, ključna je mogućnost da se vrednost kreiranih proizvoda materijalizuje. Kreativnost pak predstavlja značajan elemenat u svetu umetnosti i dizajna, ali i u drugima sferama dovodi do određene konkurentnosti. U ovom radu biće prezentovana sinergija digitalnih umetnosti, grafičkog dizajna, primenom animacije, mapiranja i vizuelnih efekata i kulturnog turizma, kroz projekat kreiranja muzejske postavke kao segmenta kreativne industrije.

CITATION:

IEEE format

N. Radović, B. Stevanić, N. Stojanović, M. Radović, “Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 395-399. doi:10.15308/Sinteza-2017-395-399

APA format

Radović, N., Stevanić, B., Stojanović, N., Radović, M. (2017). Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-395-399

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download