Information Security and Digital Forensics and E-Commerce Systems

Title Authors
ENCHANTMENT OF MAGENTO CMS SECURITY Nikola Pavlović
Marko Šarac
Saša Adamović
Miloš Mravik
PENETRATION TESTING AND VULNERABILITY ASSESSMENT: INTRODUCTION, PHASES, TOOLS AND METHODS Kristina Božić
Nikola Penevski
Saša Adamović
FACTORS AFFECTING RFID SUBCUTANEOUS MICROCHIPS USAGE Svetlana Čičević
Andreja Samčović
Magdalena Dragović
USE OF SOCIAL MEDIA IN COMMUNICATION STRATEGIES OF PREMIER LEAGUE FOOTBALL CLUBS Maja Obradović
Slavko Alčaković
Daria Vyugina
Sandra Tasevski
ISAM INTEGRACIJA SA FACEBOOK PLATFORMOM KAO PROVAJDEROM IDENTITETA PREKO OPENID CONNECT PROTOKOLA Bojan Bucalo
Jovana Samardžija
Saša Adamović
LIČNO APLIKATIVNO REŠENJE ZA IŠČITAVANJE EXIF TIPA METAPODATKA IZ JPEG FORMATA FOTOGRAFIJE, NJIHOVA ULOGA I PRIMENA U POLJU DIGITALNE FORENZIKE Đorđe Todić
Petar Jakić
Uroš Arnaut
Aleksa Ćuk
RAZVOJ JAVA POSLOVNE APLIKACIJE SA IMPLEMENTIRANIM KRIPTOGRAFSKIM SERVISIMA Marina Savić
STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE RESURSIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA: KOMPARATIVNA ANALIZA SISTEMA ZA PLANIRANJE POSLOVNIH RESURSA (ERP) I RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIONIH SISTEMA (RIS) Maja Gligorić
Tamara Kokić
Ana Obradović
Dušan Borovčanin