The Use of Computers in Technical Systems

Title Authors
ELEKTRODISTRIBUTIVNI VODOVI VERSUS ŠIROKOPOJASNI TELEKOMUNIKACIONI SERVISI Igor Vujičić
GENERISANJE SADRŽAJA DTK25 KORIŠĆENJEM GIS TEHNOLOGIJE Viktor Marković
Saša Bakrač
Radoje Banković
APPLICATIONS OF THE SINGLE BOARD COMPUTERS IN THE SOFTWARE DEFINED RADIO SYSTEMS Predrag Jovanović
Mladen Mileusnic
Branislav Pavić
Boris Mišković
MANAGEMENT OF IMPARTIALITY - A KEY REQUEST OF NEW VERSION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR CERTIFICATION AND INSPECTION OF PRODUCTS AND SERVICES Predrag Popović
Dejana Popović
IMPACT OF RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION ON RETAIL INVENTORY MANAGEMENT Radoslav Avlijaš
Milenko Heleta
Goran Avlijaš
RAPID PROTOTYPING OF 3D COMPOSITE STRUCTURES USING LAYER BY LAYER METHOD Dragan Cvetković
Duško Radaković
Zona Kostić
M-GOVERNMENT APPLICATION INTENDED TO SEARCH DOCUMENTS WRITTEN IN SERBIAN LANGUAGE Dzenan Avdic
Aldina Avdic
Žaklina Spalević
Ulfeta Marovac
PROCEDURA ZA PROCENU RIZIKA PROIZVODA KOJI NISU USAGLAŠENI SA OSNOVNIM ZAHTEVIMA RTTE DIREKTIVE Ana Bašić
Predrag Popović
GEOMETRIJSKO MODELIRANJE INFORMACIONIH PANOA PRIMENOM RAČUNARA Dragan Lazarević
Milina Živanović
Momčilo Dobrodolac
GEOMETRIJSKO MODELIRANJE SITUACIJA U SAOBRAĆAJU PRIMENOM RAČUNARA Milina Živanović
Aleksandar Trifunović
Dragan Lazarević
3D OBRADA AEROFOTO SNIMAKA ANAGLIFNOM TEHNOLOGIJOM U FUNKCIJI VIZUELIZACIJE PROSTORA IZVOĐENJA BORBENIH DEJSTAVA Dragan Vasiljević
Julijana Vasiljević
IMPLEMENTING DECISION-MAKING METHODS BASED ON MULTIPE NEURAL NETWORKS Duško Radaković
Dragan Cvetković
OBEZBEĐENJE KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA NA OSNOVU PRAĆENJA PARAMETARA ZAVARIVANJA U REALNOM VREMENU Uroš Lukić
Radomir Jovičić
Olivera Popović
Radica Prokić - Cvetković
PRIMENA TF/SF EKSITACIJE KOD RAČUNARSKIH FDTD SIMULACIJA ELEKTROMAGNETSKIH POLJA Branko Gvozdić
Dušan Đurđević
MODEL OF METHODOLOGICAL PROCESS OF TEACHING ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Ratko Ivković
Mile Petrović
Ivana Milošević
UTVRĐIVANJE IDENTITETA OSOBE NA OSNOVU LIČNOG IMENA SA PRIMENAMA U AKREDITACIJI I ANALIZI AFILIJACIJA NAUČNIH RADOVA Irena Mitrović
Jelica Protić
Ivana Kostić Kovačević
STATISTICAL CHARACTERISTICS OF SIGNAL IN THE PRESENCE OF TWO FAST NAKAGAMI-M AND ONE SLOW GAMMA FADING Boško Radovanović
Petar Spalević
Stefan Panić
Mihajlo Stefanović
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR AUTOMATIZATION OF WAREHOUSE OPERATIONS Zoran Nešić
Nebojša Denić
Miroslav Radojičić
Jasmina Vesić Vasović
UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA LANAC VREDNOSTI I PODIZANJE KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA Ljiljana Miletić
Milica Ničić
Rada Ćurčić
KONTROLA LETEĆE (QUAD) PLATFORME SA MOBILNIM UREĐAJIMA Željko Stanković
Dragan Cvetković
Mirza Ramičić
Zoran Ilić