Globalizacija i digitalna ekonomija
Abstract:
Savremene informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i njihova primena u poslovanju multinacionalnih kompanija i drugih poslovnih sistema pečat su globalizacije na početku 21. veka. Razvoj mikroelektronike, proizvodnja i upotreba računara omogućili su prelazak industrijskog društva u informaciono društvo. Inovacije koje sa sobom donosi naučno-tehnološki progres predstavljaju arhitekte digitalne ekonomije.

CITATION:

IEEE format

. Ćuzović, S. Sokolov-Mladenović, “Globalizacija i digitalna ekonomija,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 143-147. doi:10.15308/sinteza-2014-143-147

APA format

Ćuzović, ., Sokolov-Mladenović, S. (2014). Globalizacija i digitalna ekonomija. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-143-147

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download