Pravni i etički aspekti rizika poslovanja putem Interneta
Abstract:
Primena Interneta u poslovanju, dovela je do stvaranja potpuno novog poslovnog ambijenta. Prednosti ovakvog načina poslovanja su brojne. Sa druge strane, elektronsko poslovanje prate rizici, čija je osnovna karakteristika fenomenološka raznovrsnost koje je svakim danom sve obimnija. Predstavljanjem najčešće zastupljenih rizika postalo je jasno da ovim aktivnostima oblast elektronskog poslovanja može biti značajno ugrožena. Ovakav stav podržao je i širi zakonski obuhvat ove materije.

CITATION:

IEEE format

V. Raičević, J. Matijašević-Obradović, M. Kovačević, “Pravni i etički aspekti rizika poslovanja putem Interneta,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 94-100. doi:10.15308/sinteza-2014-94-100

APA format

Raičević, V., Matijašević-Obradović, J., Kovačević, M. (2014). Pravni i etički aspekti rizika poslovanja putem Interneta. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-94-100

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download