Mobilno bankarstvo u Srbiji, stanje i potencijal
Abstract:
U okviru elektronskog bankarstva poslednju deceniju se razvilo i mobilno bankarstvo kao deo usluga koje banke nude klijentima preko korišćenja najsavremenijih mobilnih telefona i tablet uređaja. Ovaj vid bankarskih usluga ima deo pozitivnih karakteristika elektronskog bankarstva i dodatne pozitive strane koje omogućavaju da klijenti, bez obzira da li su korporativni klijenti ili građani, koriste usluge banaka bilo gde da se nalaze, u svako doba dana, u pokretu. Naravno, pored brojnih prednosti mobilno bankarstvo ima negativne karakteristike, počevši od nedovoljne sigurnosti, do nepoverenja dela klijenata. Naporedo sa razvojem mobinih uređaja, prvenstveno tzv. pametnih mobilnih telefona i tableta, mobilno bankarstvo je dobilo uzlet i poslednjih godina se razvija gotovo eksponencijalnim trendom u razvijenim zemljama sveta. Brojna istraživanja ukazala su na pozitivne i negativne karateristike ovog vida bankarstva i na potrebu razvoja infrastrukture i specifične strategije banaka kako bi se omogućio njegov brzi razvoj u korist klijenata i samih banaka. U domaćim uslovima mobilno bankarstvo nudi mali broj usluga i veoma je skromnih razmera, a imajući u vidu brzi razvoj drugih vidova elektronskog bankarstva ima veliki potencijal. Cilj ovog rada je da postavi teorijske okvire za istraživanje ovog vida savremenih bankarskih usluga, proceni trenutni nivo razvijenosti mobilnog bankarstva u Srbiji na primeru Komercijalne banke i poredeći je sa bankama u okruženju i ukaže na veliki potencijal mobilnog bankarstva za razvoj bankarstva u celini.

CITATION:

IEEE format

M. Hadžić, V. Mladenović, “Mobilno bankarstvo u Srbiji, stanje i potencijal,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 125-129. doi:10.15308/sinteza-2014-125-129

APA format

Hadžić, M., Mladenović, V. (2014). Mobilno bankarstvo u Srbiji, stanje i potencijal. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-125-129

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download