Informacioni sistem za kontrolu letenja bespilotnih vazduhoplova
Abstract:
S obzirom na to da je ekspanzija upotrebe bespilotnih vazduhoplova obeležje savremenog, aktuelnog doba, iskustva o svim aspektima njihovog angažovanja i ukupnom uticaju istih na bezbednost vazdušnog saobraćaja još se prikupljaju i sistematizuju. Iz ugla teme ovog rada naročito je interesantna pojava specifičnog ponašanja operatera bespilotnih vazduhoplova, koje se ogleda u potpunom ili delimičnom gubitku veze svesti sa realnošću, slično strastvenim konzumentima računarskih igara. Tema ovog rada jeste prikaz integrisanog informacionog sistema za praćenje i kontrolu letenja bespilotnih vazduhoplova. Cilj uspostavljanja navedenog sistema jeste povećanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja i sprečavanje zloupotrebe vazdušnog prostora. Prijava, najava, identifikacija i praćenje letenja bespilotnih vazduhoplova predstavlja problem na čijem se rešavanju intezivno radi, kako u Evropskoj uniji, tako i na svetskom nivou. Ovaj rad predstavlja skromni doprinos u rešavanju problema vezanih za uspostavljanje bezbednog sistema kontrole letenja bespilotnih vazduhoplova.

CITATION:

IEEE format

D. Vasiljević, J. Vasiljević, S. Bojanić, I. Pavlović, “Informacioni sistem za kontrolu letenja bespilotnih vazduhoplova,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 492-497. doi:10.15308/Sinteza-2017-492-497

APA format

Vasiljević, D., Vasiljević, J., Bojanić, S., Pavlović, I. (2017). Informacioni sistem za kontrolu letenja bespilotnih vazduhoplova. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-492-497

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download