Otkrivanje prevara i pronevera u finansijskim izveštajima
Abstract:
Polazeći od činjenice da finansijski izveštaji za cilj imaju da pruže jasne, razumljive, pouzdane i uporedive informacije o privrednom subjektu na koji se odnose, a da revizija finansijskih izveštaja predstavlja potvrdu njihove tačnosti, uz to respektujući Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja, Međunarodne standarde revizije i Etički kodeks, moglo bi se zaključiti da u ovom segmentu nema mesta prevarama i kriminalnim radnjama. Međutim, praksa je pokazala da i dlalje postoje mogućnosti zloupotreba koje narušavaju interese vlasnika kapitala, a narušavaju interese vlasnika kapitala, a pružaju netačan podatak investitorima, poveriocima i ostalim korisnicima informacija. Literatura ukazuje da korupcija, pronevere imovine, lažni finansijski izveštaji, pranje novca i kompjuterski kriminal, kao vrste zloupotreba, i dalje postoje u svim zemljama, a naročito onim gde je životni standar nizak, gde su tržišta nerazvijena i gde je državni aparat slab. U cilju otkrivanja, a kasnije i suzbijanja ovih negativnih pojava, veoma je važno znati kako zloupotrebe nastaju. Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija su zauzele značajno mesto u širokom spektru forenzičkih nauka s ciljem podizanja svesti i znanja o širokoj lepezi mogućnosti otkrivanja prevara i proneverea, kao i pružanja odgovora na pitanja od interesa za društvo u celini.

CITATION:

IEEE format

N. Spahić, “Otkrivanje prevara i pronevera u finansijskim izveštajima,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 541-545. doi:10.15308/sinteza-2014-541-545

APA format

Spahić, N. (2014). Otkrivanje prevara i pronevera u finansijskim izveštajima. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-541-545

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download