PRIMENA CRM KONCEPTA U ELEKTRONSKOM OBRAZOVANJU
Abstract:
Elektronsko obrazovanje, kako se danas popularno naziva izvođenje obrazovnog procesa uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija, u fazi je razvoja koju karakerišu brze promene, posebno na tržištu. Na ove promene, pored ubrzanog razvoja tehnologija, sve intenzivnijih demografskih kretanja i promene percepcije korisnika, posebno utiče i jačanje konkurencije kod obrazovnih institucija u pogledu ponude studijskih programa budućim, trenutnim i bivšim studentima. Sa druge strane, studenti imaju sasvim nova (veća) očekivanja u vezi obrazovanja i svest o svojim mogućnostima, koje generišu upravo savremene tehnologije. Iz tog razloga su danas obrazovne institucije koje pružaju usluge elektronskog obrazovanja sve više svesne činjenice da je u obrazovanju jedan od faktora uspeha nivo zadovoljstva njihovih klijenata - studenata, slično kao u poslovnom svetu gde klijent predstavlja ključnu kariku u lancu aktivnosti poslovnih sistema. Obrazovne institucije, u cilju opstajanja na dinamičnom tržištu elektronskog obrazovanja, nastoje da reformišu postojeće odnose sa studentima, bazirajući ih na interesovanjima, očekivanjima i iskustvima svakog studenta, poštujući principe poslovne strategije upravljanja odnosa sa klijentima. Uvažavajući značaj pomenutih aktuelnih promena, predmet istraživanja ovog rada je upravo ispitivanje mogućnosti integracije aktuelnih sistema za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM koncepta) u savremene sisteme za elektronsko obrazovanje. Implementacija CRM koncepta podrazumeva personalizaciju klijenata, odnosno prikupljanje više informacija o studentima i njihovim aktivnostima tokom studija, sa ciljem da se poboljša komunikacija i odnos sa studentima, unaprede performanse obrazovnog procesa, usklade svi poslovni procesi u elektronskom obrazovanju i postigne veće zadovoljstvo studenata.

CITATION:

IEEE format

A. Skorup, M. Krstić, “PRIMENA CRM KONCEPTA U ELEKTRONSKOM OBRAZOVANJU,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 433-438. doi:10.15308/sinteza-2014-433-438

APA format

Skorup, A., Krstić, M. (2014). PRIMENA CRM KONCEPTA U ELEKTRONSKOM OBRAZOVANJU. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-433-438

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download