Upotreba bespilotnih vazduhoplova u praćenju i proceni hemijskih akcidenata
Abstract:
Trend rasta prisutnosti bespilotnih vazduhoplova, kao elementa sistema zaštite životne sredine, usko prati razvoj više aspekata njihove operativne eksploatacije. Pre svega, razvoj se usmerava prema unapređenju njihovih taktičkih karakteristika: izdržljivosti u letu, operativnih sposobnosti, koje sve češće podrazumevaju i sposobnost detekcije opasnih materija u žarištu udesa, ali i niza drugih aspekata njihove integracije u sistem zaštite životne sredine. Sistem za praćenje i procenu hemijskih udesa sastoji se od bespilotnog vazduhoplova opremljenim detektorom opasnih materija i softverske aplikacije za praćenje i prognozu hemijske situacije pri udesima sa opasnim materijama. Namenjen je, kako vojnim, tako i civilnim organizacijama, s ciljem unapređenja sposobnosti kroz primenu adekvatnih metoda za upravljanje rizikom. Primenom navedenog sistema u akcidentnim situacijama smanjujemo vreme: procene efekata hemijskog udesa i reakcije na udes uz znatno umanjenje posledica po ljude i životnu sredinu.

CITATION:

IEEE format

D. Kutnjak, D. Vasiljević, A. Đurić, “Upotreba bespilotnih vazduhoplova u praćenju i proceni hemijskih akcidenata,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 486-491. doi:10.15308/Sinteza-2017-486-491

APA format

Kutnjak, D., Vasiljević, D., Đurić, A. (2017). Upotreba bespilotnih vazduhoplova u praćenju i proceni hemijskih akcidenata. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-486-491

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download