Determinante neekonomičnosti zaposlenih u domovima zdravlja u Republici Srpskoj
Abstract:
U skladu sa trendom produžavanja životnog vijeka stanovništva, smanjenja stope nataliteta, i sve izraženijim problemima finansiranja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, pitanje (ne)ekonomičnosti zaposlenih u zdravstvenim ustanovama postaje sve interesantnije. Posmatrajući 53 doma zdravlja u Republici Srpskoj, uočeno je da učešće troškova ličnih primanja varira od 37,3% do 109,4% prihoda u 2015. godini, pri čemu je neponderisani prosjek 82,2%. Ovi nalazi postavljaju izazov iznalaženja determinanti stepena i varijabiliteta neekonomičnosti zaposlenih u domovima zdravlja u Republici Srpskoj. Prilikom istraživanja, kao izvori korišteni su podaci iz finansijskih izvještaja domova zdravlja, kao i podaci o broju registrovanih lica u domovima zdravlja. Utvrđivanje determinanti sprovođeno je uz pomoć višestruke linearne regresione analize, na osnovu prethodnog prilagođavanja izvora podataka, koji su pretvoreni u izvjesne racio brojeve. Analiza je pokazala da su statistički značajne tri determinante, sa ukupnim objašnjenim varijabilitetom od 87,3%, odnosno broj zaposlenih (47,1%), lična primanja po zaposlenom (15%) i prihod doma zdravlja (30,6%). S obzirom na to da je broj zaposlenih najznačajniji uzrok neekonomičnosti, nastavak analize usmjeren je na određivanje kriterijuma optimalnog broja zaposlenih. Optimalan broj zaposlenih određen je uz pomoć logaritamske regresione analize, pri čemu je broj registrovanih lica regresor. Svođenjem na optimalan broj zaposlenih bila bi oslobođena sredstva od 11,2 miliona KM.

CITATION:

IEEE format

B. Kresojević, “Determinante neekonomičnosti zaposlenih u domovima zdravlja u Republici Srpskoj,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 409-415. doi:10.15308/Sinteza-2017-409-415

APA format

Kresojević, B. (2017). Determinante neekonomičnosti zaposlenih u domovima zdravlja u Republici Srpskoj. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-409-415

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download