Višekriterijumski izbor dobavljača primenom AHP metodologije i softverskog paketa Expert Choise
Abstract:
Funkcija nabavke predstavlja jedan od najbitnijih celina određenog privrednog subjekta. Od uspeha ove funkcije u velikoj meri zavisi efikasnost i efektivnost preduzeća. U savremenim tržišnim uslovima, proces selekcije dobavljača predstavlja jedan od ključnih aktivnosti menadžmenta u okviru nabavke i okruženja lanca snabdevanja. Zadatak svih privrednih subjekata, bez obzira na delatnost, predstavlja zadovoljenje potreba. U cilju ostvarenja ovog zadatka, potrebno je imati dobre saradnike koji su finansijski stabilni, isporučuju robu na vreme, poseduju robu visokog kvaliteta koju plasiraju po niskim cenama. Predmet istraživanja rada predstavlja višekriterijumski izbor dobavljača primenom AHP metodologije uz pomoć softverskog paketa Expert Choice 11. Cilj istraživanja predstavlja rangiranje dobavljača na osnovu definisanih kriterijuma odlučivanja.

CITATION:

IEEE format

M. Stojanović, P. Popović, . Milovanović, “Višekriterijumski izbor dobavljača primenom AHP metodologije i softverskog paketa Expert Choise,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 400-408. doi:10.15308/Sinteza-2017-400-408

APA format

Stojanović, M., Popović, P., Milovanović, . (2017). Višekriterijumski izbor dobavljača primenom AHP metodologije i softverskog paketa Expert Choise. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-400-408

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download