Hladna metalizacija
Abstract:
Nanošenje zaštitnih prevlaka na mašinske delove nalazi sve širu i učestaliju primenu u svim granama industrije. Osnovna funkcija zaštinih prevlaka je produženje radnog veka mašinskih delova povećanjem otpornosti na eroziju, abraziju, oksidaciju, koroziju itd. Hladna metalizacija je postupak nanošenja dodatnog materijala u obliku praha u čvrstom stanju, na osnovni materijal (podlogu). Čestice dodatnog materijala dovode se u struju gasa koji se kreće velikim brzinama, pri čemu je temperatura struje gasa obavezno niža od temperature topljenja dodatnog materijala. Zbog relativno niske temperature u procesu nanošenja, ovim postupkom je moguće nanositi materijale koji su podložni oksidaciji (Al, Cu, Ti itd.) i razlaganju (WC, SiC itd.) na visokim temperaturama. U poređenju sa ostalim postupcima metalizacije, hladna metalizacija izdvaja se kao postupak sa najnižom temperaturom u procesu nanošenja prevlaka. Hladna metalizacija nalazi sve širu primenu u industriji, pre svega zbog izuzetnog kvaliteta dobijenih prevlaka. U ovom radu opisan je princip rada kao i područje primene postupka hladne metalizacije.

CITATION:

IEEE format

A. Maslarević, G. Bakić, M. Đukić, B. Rajičić, A. Petrović, “Hladna metalizacija,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 343-348. doi:10.15308/Sinteza-2017-343-348

APA format

Maslarević, A., Bakić, G., Đukić, M., Rajičić, B., Petrović, A. (2017). Hladna metalizacija. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-343-348

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download