Postupak sertifikacije bespilotnih vazduhoplova
Abstract:
Tema rada je postupak sertifikacije bespilotnih vazduhoplova, sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Sa razvojem tehnologije, bespilotni vazduhoplovi postaju sve dostupniji širokoj javnosti. Zato je neophodno pristupiti njihovoj sertifikaciji kako bi se omogućio bezbedan rad rukovalaca bespilotnoh vazduhoplova, ali i ostalih lica koja mogu biti ugrožena upotrebom. Ova oblast je, kao i sama upotreba bespilotnih vazduhoplova u Republici Srbiji, još uvek u razvoju i ima mogućnosti za znatna unapređenja.

CITATION:

IEEE format

A. Đurić, D. Vasiljević, M. Jovanović, D. Kutnjak, J. Vasiljević, “Postupak sertifikacije bespilotnih vazduhoplova,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 327-331. doi:10.15308/Sinteza-2017-327-331

APA format

Đurić, A., Vasiljević, D., Jovanović, M., Kutnjak, D., Vasiljević, J. (2017). Postupak sertifikacije bespilotnih vazduhoplova. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-327-331

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download