Determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala organizacije „koja uči”
Abstract:
Osnovni resurs organizacije jeste znanje, kome poseban značaj daje aktuelni trenutak. Visok stepen razvoja i prisutnost tehnologije u svim porama života diktira novi način poslovanja i razmišljanja, menjajući društvenu svest. Razvoj informacione tehnologije, celokupno poslovanje oslanja na neopipljive resurse. Vlasnici neopipljivih komponenti poslovanja jesu zaposleni koji svojim znanjem čine organizacionu kulturu. Organizaciona kultura jeste prepoznatljivi pečat svake organizacije i čini jezgro njene kompetentnosti kao osnov za postizanje konkurentske prednosti. Obim intelektualnog kapitala organizacije u srazmeri je sa njenom sposobnošću kreiranja superiorne vrednosti u odnosu na konkurenciju. Cilj ovog naučnoistraživačkog projekta je determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala karakterističnih za poslovanje grafičke industrije.

CITATION:

IEEE format

S. Stanojković, P. Balaban, D. Cvetković, “Determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala organizacije „koja uči”,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 275-281. doi:10.15308/Sinteza-2017-275-281

APA format

Stanojković, S., Balaban, P., Cvetković, D. (2017). Determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala organizacije „koja uči”. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-275-281

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download