Grad Beograd kao primer dobre prakse u upotrebi modernih infomacionokomunikacionih tehnologija u komunikaciji između građana i gradske vlasti
Abstract:
Komunikacija između građana i gradske vlasti veoma je značajna, posebno u velikim gradovima. Građani žele da znaju šta se dešava, gde su se pojavili problemi i kada će biti rešeni. Sa druge strane, predstavnici gradske vlasti treba da steknu što veće poverenje kod građana, ukoliko im pružaju adekvatne informacije. Trenutn je na raspolaganju širok spektar informacionokomunikacionih tehnologija koje olakšavaju komunikaciju između građana i gradske vlasti. Posebna pažnja posvećuje se komunikaciji u slučaju vanrednog događaja ili situacije. Građani bi trebalo da imaju mogućnost da ukažu na problem na teritoriji grada. U slučaju hitnosti, kada je vreme ograničavajući faktor, upotreba modernih informaciono-komunikacionih tehnologija korisna je u delu koordinacije između građana i gradske vlasti. Grad Beograd, kao glavni grad Republike Srbije, primer je dobre prakse u ovoj oblasti. Gradska uprava Grada Beograda prepoznaje potrebu upotrebe modernih informaciono-komunikacionih tehnologija u komunikaciji sa građanima. Posebna organizaciona jedinica gradske uprave zadužena je za ove zadatke. U ovom poslu koristi se nekoliko aplikacija koje su dostupne građanima. Takođe, komunikacija može biti ostvarena i putem društvenih mreža.

CITATION:

IEEE format

M. Milenković, D. Kekic, D. Glavaš, “Grad Beograd kao primer dobre prakse u upotrebi modernih infomacionokomunikacionih tehnologija u komunikaciji između građana i gradske vlasti,” in Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 155-161. doi:10.15308/Sinteza-2017-155-161

APA format

Milenković, M., Kekic, D., Glavaš, D. (2017). Grad Beograd kao primer dobre prakse u upotrebi modernih infomacionokomunikacionih tehnologija u komunikaciji između građana i gradske vlasti. Paper presented at Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2017-155-161

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download