Sigusnosni aspekti virtuelizacije
Abstract:
Virtuelizacija kao tehnologija je postala trend u svetu bez koga se teško može zamisliti rad Data centara modernih kompanija, samih kompanija i Cloud-a. Iako je virtuelizacija kao tehnologija dosta dugo prisutna, tek razvojem podrške za virtuelizaciju na x86 platformi postala je široko zastupljena kako u velikim preduzećima tako i kod manjih korisnika. Sa širenjem virtuelizacije postavlja se pitanje njene bezbednosti. Virtuelno okruženje je kompleksno, i virtuelizacija u kolaboraciji sa mrežom kreira novu hibridnu mrežu koja zahteva nove bezbednosne mere. Ove mere uključuju tradicionalne mere bezbednosti kao i dodatne mere zbog same prirode virtuelizacije. U ovom radu su opisani bezbednosni aspekti virtuelizacije, propusti-ranjivosti, rizici koji su direktno vezani za samu tehnologiju i date su preporuke za unapređenje sistema bezbednosti.

CITATION:

IEEE format

V. Dobrosavljević, “Sigusnosni aspekti virtuelizacije,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 642-645. doi:10.15308/sinteza-2014-642-645

APA format

Dobrosavljević, V. (2014). Sigusnosni aspekti virtuelizacije. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-642-645

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download