Дигитална библиотека докторских дисертација Универзитета у Новом Саду
Abstract:
Дигитална библиотека теза и дисертација је имплементирана унутар информационог система научно-истраживачке делатности Универзитета у Новом Саду (CRIS UNS – http://cris.uns.ac.rs). CRIS UNS систем је развијан по препорукама непрофитне организације euroCRIS (www.eurocris.org). Ова дигитална библиотека је верификована на примеру дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду (http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf). Подражава скуп метаподатака прописане Dublin Core и EDT-MS форматом метаподатака, односно систем може да размењује податке у Dublin Core или ETD-MS формату путем OAI-PMH протокола. Размена података по овом протоколу остварена је са порталима doiSerbiaPhD (www.doiserbia.nb.rs/phd/) и DART-Europe (www.dart-europe.eu). Посебно је вођено рачуна о томе да српски језик има два писма и да се за сваку дисертацију која је писана на ћирилици омогући претраживање тако што су наслов, апстракт, кључне речи конвертоване и на латиницу и на енглески језик чиме се значајно повећава њихова доступност.

CITATION:

IEEE format

. Ивановић, . Ивановић, . Сурла, “Дигитална библиотека докторских дисертација Универзитета у Новом Саду,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 423-428. doi:10.15308/sinteza-2014-423-428

APA format

Ивановић, ., Ивановић, ., Сурла, . (2014). Дигитална библиотека докторских дисертација Универзитета у Новом Саду. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-423-428

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download