Savremene tendencije u turizmu
Abstract:
Velika konkurencija na turističkom tržištu dovela je do pojave uslovljenosti razvoja savremenog turizma promenama turističke tražnje. Iako je zapažen porast udela selektivnih oblika turizma u svetskom turističkom prometu, osnovu poslovanja turističkih subjekata još uvek predstavljaju tradicionalni, masovni, oblici turizma. U radu će biti ukazano na razlike između savremene i nekadašnje turističke tražnje, kao i na faktore koji su uslovili nastanak promena. Savremene tehnologije su donele velike promene u načinu poslovanja subjekata turističkog sektora. Danas je uspeh turističkih preduzeća uslovljen primenom informacionih sistema u svim fazama poslovanja. Nov način poslovanja neophodno je kritički posmatrati. Iz tog razloga će biti izvršena inventarizacija pozitivnih i negativnih efekata primene savremenih dostignuća, kako na poslovanje turističkih preduzeća, tako i na same turiste.

CITATION:

IEEE format

J. Stojanović, “Savremene tendencije u turizmu,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 738-742. doi:10.15308/sinteza-2014-738-742

APA format

Stojanović, J. (2014). Savremene tendencije u turizmu. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-738-742

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download