Digitalno potpisivanje dokumenata u lokalnoj mreži sa sopstvenim CA
Abstract:
U radu ćemo raditi na dizajnu sopstvenog rešenja za digitalno potpisivanje dokumenata koji se razmenjuju u lokalnom okruženju. Na osnovu teorijskog pregleda tradicionalne šeme PKI infrastrukture, napravićemo novu generičku šemu za postizanje istog, ako ne i višeg nivoa bezbednosti sa primenom na lokalnom nivou. Lokalni nivo predstavlja određeno radno okruženje ili neku instituciju od visokog značaja (policija, vlada, diplomatija). Doprinosi ovog rada biće predstavljeni ekvivalentnom šemom sa pojednostavljenim funkcionalnim komponentama koje se odnose na primenu algoritma za digitalno potpisivanje i generisanje kriptoloških ključeva za ovu namenu. Komparativnom analizom standardne PKI šeme i predložene šeme našeg rešenja ukazaćemo na postojeće probleme na globalnom nivou u cilju pronalaska rešenja za iste u primeni na lokalnom nivou. Osnovni doprinos ovog rada pored predloženog rešenja je prvenstveno podizanje nivoa svesti o potrebi za primenom ove tehnike koja će uskoro predstavljati poslovnu kulturu u savremenim aplikacijama za razmenu digitalnih sadržaja u cilju prevencije od krađe ili zloupotrebe identiteta.

CITATION:

IEEE format

B. Kozma, S. Adamović, “Digitalno potpisivanje dokumenata u lokalnoj mreži sa sopstvenim CA,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 652-657. doi:10.15308/sinteza-2014-652-657

APA format

Kozma, B., Adamović, S. (2014). Digitalno potpisivanje dokumenata u lokalnoj mreži sa sopstvenim CA. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-652-657

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download