Istraživanje životne sredine primenom GIS tehnologija i njenih internet servisa
Abstract:
Životna sredina, kao univerzalni kompleks procesa i pojava zahteva primenu raznih metoda istraživanja. Geografski informacioni sistemi, svojim neprastanim razvojem, naročito poslednje decenije, predstavlja tehnologiju, kojom se pouzdano vrši detekcija, opisivanje i monitoring stanja životne sredine. Istraživanja mogu obuhvatiti pojedine medijume kao što su voda, vazduh, zemljište, floru i faunu, ili skup svih fizičko-geografskih karakteristika prostora kao i antropogene uticaje i efekte na životnu sredinu. GIS internet servisi su baze podataka raznih referentnih ustanova koje se bave proučavanjem svih pojava i procesa koje se odvijaju u prirodnoj sredini. Ovi servisi omogućavaju pristup različitim setovima podataka, koje korisnici mogu da preuzmu sa interneta. Glavna prednost ovih podataka je što obezbeđuju visok stepen preciznosti (merenja i snimanje terena), opsege od globalne do lokalne sredine i mogućnost posmatranja ispitivane pojave i procesa bez direktnog kontakta.

CITATION:

IEEE format

M. Ninković, “Istraživanje životne sredine primenom GIS tehnologija i njenih internet servisa,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 816-820. doi:10.15308/sinteza-2014-816-820

APA format

Ninković, M. (2014). Istraživanje životne sredine primenom GIS tehnologija i njenih internet servisa. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-816-820

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download