Information Technology in Sport and Recreation

Title Authors
MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U FIZIČKOM VASPITANJU Aleksandar Gadžić
Aleksandar Živković
Tamara Ratković
Radovan Ilić
STRUKTURALNA, BIOMEHANIČKA I FUNKCIONALNA ANALIZA SMEČA U ODBOJCI Predrag Nemec
Vesna Nemec
Radovan Ilić
Miloš Milošević
UNAPREĐENJE EUROFIT BATERIJE MOTORIČKIH TESTOVA UPOTREBOM INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vladan Marković
Aleksandar Živković
Tamara Ratković
Miloš Milošević
KOMPJUTERSKA ANALIZA POKRETA U STRELJAŠTVU Goran Mikec
Ivan Ćuk
Srđan Marković
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U MODERNOM SPORTU Aleksandar Živković
Tamara Ratković
Srđan Marković