Primena informacionih tehnologija u modernom sportu
Abstract:
Informacione tehnologije (IT) u sportu uključene su u sve segmente i to pr- venstveno u rad sportista i trenera, a onda i zvaničnika i gledalaca. Sportisti i treneri IT koriste u treningu kao i na samom takmičenju. U treningu se koristi kroz kontrolu opterećenja, dijagnostiku i analizu, a na takmičenju kroz video tehnologiju, foto-finiš, Hawk-eye, gol-tehnologiju, miCoach Elite System. Tehnologija pomaže stručnjacima da podrže svoje komentare i analize za vreme i nakon igara, te da izvođači preispitaju svoju taktiku i svoje protivnike kako bi utvrdili što trebaju učiniti kako bi poboljšali i formulisali strategiju. Gledalac sportskog događaja nije više pasivan posmatrač kod kuć e ili na stadionu. Tehnologija je omoguć ila gledaocima da imaju aktivniju ulogu u događajima. Pokrivenost događaja mikro-kamerama pruža više uglova gle- danja, prate pojedinačne sportiste ili sve izvođače, statističke informacije o pojedincima, utakmici i prethodnim nastupima. Interaktivni softveri - aplikacije nude pristup robama, informacijama, takmičenjima, igrama i glasanju preko veza na ulaznicama i programima ili preko preuzimanja. Pomoću digitalnih medija može se pratiti širok spektar amaterskih i profesionalnih sportova na mnogo različitih načina, na telefonu, tabletu, laptopu, računaru, a društveni mediji dozvoljavaju fanovima da imaju ličnu vezu sa sportistima i klubovima.

CITATION:

IEEE format

A. Živković, T. Ratković, S. Marković, “Primena informacionih tehnologija u modernom sportu,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 676-681. doi:10.15308/Sinteza-2019-676-681

APA format

Živković, A., Ratković, T., Marković, S. (2019). Primena informacionih tehnologija u modernom sportu. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-676-681

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download