Kompjuterska analiza pokreta u streljaštvu
Abstract:
Detektovanje i ispravljanje grešaka u stavu i tehnici u streljačkom sportu zahteva sofisticiranu i veoma osetljivu opremu i softver za analizu pokreta. S tim u vezi, glavni cilj ove studije predstavlja analizu SCATT sistema koji se koristi u treningu strelaca sa aspekta kretanja tela, tačnije oružja, u procesima nišanjenja i pucanja. Korišćenje SCATT sistema kod početnika ubrzava napre- dak zato što strelac ne uvežbava greške jer ih u startu prepoznaje i eliminiše iz procesa treninga. Kod vrhunskih strelaca, SCATT služi za detektovanje sitnih grešaka koje imaju uticaja na konačni rezultat, a koje bi sigurno prošle neopaženo bez primene ovog sredstva. Podaci dobijeni ovim sistemom su nedvosmisleni i daju apsolutno realan prikaz radnji koje izvodi strelac za vreme nišanjenja, pucanja i neposredno nakon pucanja. SCATT je u savremenom streljaštvu nezamenjivo i višestruko korisno sredstvo za trening koje ubrzava rezultatski napredak kod početnika, a formiranim strelcima pruža podatke koji su esencijalni za postizanje i održavanje vrhunskih rezultata.

CITATION:

IEEE format

G. Mikec, I. Ćuk, S. Marković, “Kompjuterska analiza pokreta u streljaštvu,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 670-675. doi:10.15308/Sinteza-2019-670-675

APA format

Mikec, G., Ćuk, I., Marković, S. (2019). Kompjuterska analiza pokreta u streljaštvu. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-670-675

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download