E-Commerce Systems

Title Authors
METHODOLOGICAL FRAMEWORK ON ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND INNOVATION IN THE PUBLIC SECTOR Konstantinos Karyotakis
Vassilis Moustakis
DIGITALNI MEDIJI U FUNKCIJI UNAPREĐENJA KULTURNOG TURIZMA Nikica Radović
Bojan Stevanić
Nenad Stojanović
Milan Radović
VIŠEKRITERIJUMSKI IZBOR DOBAVLJAČA PRIMENOM AHP METODOLOGIJE I SOFTVERSKOG PAKETA EXPERT CHOISE Milan Stojanović
Predrag Popović
Željko Milovanović
DETERMINANTE NEEKONOMIČNOSTI ZAPOSLENIH U DOMOVIMA ZDRAVLJA U REPUBLICI SRPSKOJ Bojan Kresojević
PRIMENA POSLOVNE INTELIGENCIJE U HOTELIJERSTVU Dušan Borovčanin
Slobodan Čerović
Miroslav Knežević
POVERENJE POTROŠAČA U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI: OZNAKA POVERENJA (E-TRUSTMARK) U REPUBLICI SRBIJI Luna Đurić
Maja Gligorić
LOJALNOST KORISNIKA I MODERATORSKA ULOGA POLA NA ZADOVOLJSTVO USLUGOM E-POSREDNIKA ZA KUPOVINU SMEŠTAJA Nikola Mihajlović
Jovan Popesku
PONAŠANJE POTROŠAČA PRI ONLAJN GRUPNOJ KUPOVINI TURISTIČKIH USLUGA Lukrecija Đeri
Nataša Kovačević
Milan Ivkov
Jelena Šuleić
RANGIRANJE LOGISTIČKIH PROJEKATA NA OSNOVU RIZIKA PRIMENOM AHP METODOLOGIJE Milan Stojanović
Predrag Popović
Željko Milovanović
RAZVOJ ZAPOSLENIH: ULOGA IT U 360° POVRATNIM INFORMACIJAMA Jelena Đorđević Boljanović
Gordana Dobrijević
Filip Đoković