Organizaciona socijalizacija kao integrativni faktor organizacione kulture
Abstract:
U uslovima globalizacije tržišta, problemi sa kojima se preduzeća susreću, sve su složenija. U borbi za konkurentnost, organizaciona kultura se javlja kao važan faktor uspješnosti preduzeća. Naime, korporativna kultura se vezuje za sve izraženije zahtjeve u smislu povećanja radne efikasnosti; za definisanje novih radnih vrijednosti, jer je primjetna tendencija nepoštovanja normi u procesu rada (posebno u razvijenim industrijskim zemljama koje su svoja načela vezivala za protestantsku etiku); vezuje se za pojavu gubljenja smisla u svijetu rada, gdje su hedonističke vrijednosti u velikoj ekspanziji, ali i za socijalnu dezintegraciju i dezorjentaciju. Jedan od uslova za bolje poslovanje je i sposobnost menadžera da unaprijede kulturu u organizaciji. Prema brojnim autorima socijalizacija je dobar način kako da to ostvarimo.

CITATION:

IEEE format

B. Ivanović, B. Arsenović, “Organizaciona socijalizacija kao integrativni faktor organizacione kulture,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 148-152. doi:10.15308/sinteza-2014-148-152

APA format

Ivanović, B., Arsenović, B. (2014). Organizaciona socijalizacija kao integrativni faktor organizacione kulture. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-148-152

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download