TRENDOVI U OTVORENOM UČENJU NA DALJINU U SVETU I KOD NAS
Abstract:
Još 1998. godine, moćna Nacionalna fondacija za nauku SAD (National Science Foundation) organizovala je važno savetovanje na Univerzitetu u Majamiju gde su učesnici, između ostalog, definisali faktore koji će biti pokretači promena u 21. veku. Pored tehnologije i promena u poslovnom okruženju na prva dva mesta, na sedmom i poslednjem mestu našlo se obrazovanje i obuka. Postojeća struktura obrazovnog sistema, zaključeno je tada, posebno na univerzitetskom nivou, ocenjuje se kao kruta i nesposobna da se menja u skladu sa zahtevima promenljivog svetskog okruženja. Kao jedna od šest očekivanih promena obrazovnog sistema navedena je promena načina isporuke obrazovanja, u smislu iskorišćavanja prednosti koje donose komunikacione i multimedijalne tehnologije uključujući Internet, za oblikovanje novih načina nastave i novih načina dostavljanja nastavnog materijala studentima. Ovu tadašnju prognozu danas prepoznajemo kao sistem učenja na daljinu (UND), široko razvijen način transfera znanja u velikom delu sveta sveta, ponajviše baš u SAD. Namera autora je da izloži istorijski razvoj UND, prikaže vrste i oblike učenja na daljinu, kao i načine prenosa informacija u sistemu UND. Data su neka od vodećih rešenja u Evropi i svetu i navedeni problemi na koje se nailazi prilikom uvođenja sistema UND, kao i problemi u praksi. Analizirana je ekonomska i društvena opravdanost ovog modernog modela obrazovanja, kao i mogući dalji trendovi razvoja ove obrazovne tehnologije.

CITATION:

IEEE format

I. Zenović, I. Bagarić, “TRENDOVI U OTVORENOM UČENJU NA DALJINU U SVETU I KOD NAS,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 379-384. doi:10.15308/sinteza-2014-379-384

APA format

Zenović, I., Bagarić, I. (2014). TRENDOVI U OTVORENOM UČENJU NA DALJINU U SVETU I KOD NAS. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-379-384

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download