Smart turizam – mogućnost primene interneta stvari u savremenom turističkom poslovanju
Abstract:
Internet stvari pruža nove mogućnosti zajedničkog delovanja fizičkog i digitalnog sveta. S tim u vezi, on omogućava direktniju i aktivniju interakciju između turista, turističkih proizvoda i destinacija. Turistička industrija je blisko povezana sa, a može se reći i zavisna od, razvoja informacione tehnologije i Interneta. Trenutno, smart turizam pruža pogodnost i interaktivnost i nudi personalizovane usluge turistima. Ovaj rad analizira mogućnosti korišćenja Interneta stvari i tehnologija smart turizma u cilju boljeg razumevanja savremenih aktuelnosti i promena na turističkom tržištu.

CITATION:

IEEE format

I. Brdar, R. Živković, J. Gajić , J. Stanković, N. Kilibarda, “Smart turizam – mogućnost primene interneta stvari u savremenom turističkom poslovanju,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 116-122. doi:10.15308/Sinteza-2018-116-122

APA format

Brdar, I., Živković, R., Gajić , J., Stanković, J., Kilibarda, N. (2018). Smart turizam – mogućnost primene interneta stvari u savremenom turističkom poslovanju. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-116-122

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download