Current Perspectives on Teaching Language for Specific Purposes Session

Papers
Komparativna analiza udžbenika za engleski i španski jezik na nižim godinama osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum
Valentina Bošković Marković, Maja Veljković Michos
Anglicizmi u sportu
Jovana Radojković
Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji
Marijana Prodanović
Teaching english for medical purposes – from theory to practice: challenges encountered in elt at secondary level
Valentina Gavranović