Primena interneta u savremenom bankarskom i berzanskom poslovanju
Abstract:
Neosporan eksponencijalni rast primene interneta u savremenom bankarskom i berzanskom poslovanju predstavlja osnovni trend u finansijskoj industriji koji povratno daje zamah razvoju novih tehnologija. Internet kao osnova elktronskog bankarskog i berzanskog poslovanja omogućava veću diversifikaciju načina na koje se pristupa bankarskim i berzanskim uslugama, niže troškove obrade transakcija, veći komfor, lakšu i transparentniju komunikaciju finansijskih posrednika i njihovih klijenata, lakši i brži uvid u obavljene transakcije i stanje na računima. Primena interneta u finansijskoj industriji se generalno može posmatrati kroz primenu u tri velike oblasti: bankarstvu, bezgotovinskom plaćanju i berzanskom poslovanju. U bankarstvu se uloga interneta može sagledati kroz primenu u e bankingu, home bankingu, mobilnom bankarstvu, bankomatima i POS terminalima. U obavljanju finansijskoh bezgotovinskih transakcija uloga interneta je nezaobilazna kod platnih kartica (debitnih, kreditnih i poslovnih) i unapređenih smart varijanti tj. pametnih kartica, elektronskih novčanika, elektronskog novca koji može biti centralizovan (PayPal, WebMoney, Payoneer) i necentralizovan (Bitcoin, Litecoin), kao i kod sistema mikroplaćanja (Micropayment). U berzanskom poslovanju uloga interneta je nezaobilazna u poslovanju i izvršavanju transakcija na finansijskim i robnim berzama kao i na forex tržištu, jer različite elektronske trgovačke platforme počivaju upravo na internetu.

CITATION:

IEEE format

Z. Jović, “Primena interneta u savremenom bankarskom i berzanskom poslovanju,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 180-185. doi:10.15308/sinteza-2014-180-185

APA format

Jović, Z. (2014). Primena interneta u savremenom bankarskom i berzanskom poslovanju. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-180-185

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download